Mogę ja, mozesz ty - MOZEMY MY

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 9.1.2

  O PROJEKCIE

aktualności

cele

regulamin

dokumenty
do pobrania

filmy o projekcie

zapytania ofertowe

kontakt

 1 ZAJĘCIA

dydaktyczno-wyrównawcze

rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia

rozwijające wiedzę
i umiejętności

sportowe

Biofeedback

o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierające rozwój ucznia


 3 GALERIA

2009/2010

2010/2011

2011/2012

 3

WCZEŚNIEJSZE PROJEKTY

Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

COMENIUS - uczenie się przez całe życie

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Radosna Szkoła

Każdy Może Jeśli Chce

Równy Start
w Przyszłość ...


art_ryb


 


Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Projekt obejmie 2.700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw.
Twórcą teorii inteligencji wielorakich jest HOWARD GARDNER - amerykański psycholog, neurolog, profesor Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Bostońskiego, doktor honoris causa ponad 20 szkół wyższych i uniwersytetów. Proponuje on inne, nietradycyjne spojrzenie na możliwości rozwojowe człowieka, jego szanse edukacyjne oraz inną niż tradycyjna wizję szkoły. H. Gardner podważa tezę o istnieniu tylko jednej inteligencji, mierzonej przy użyciu technik psychometrycznych. Uważa on, że istnieje wiele inteligencji, nie wszystkie są zbadane i nazwane. W odniesieniu do dzieci wyróżnia i opisuje 8 inteligencji: językową, matematyczno - logiczną, wizualno - przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, ruchową, interpersonalną, intrapersonalną.

pierw uczn dos

pud

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

PISZĄ O NASartma


tr


b


art01


nowiny


konf_bio_artkapue
Projekt „Mogę ja, możesz ty – możemy MY” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Design by Szablony.Maniak.Pl.