Mogę ja, mozesz ty - MOZEMY MY

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 9.1.2

  O PROJEKCIE

aktualności

cele

regulamin

dokumenty
do pobrania

filmy o projekcie

zapytania ofertowe

kontakt

 1 ZAJĘCIA

dydaktyczno-wyrównawcze

rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia

rozwijające wiedzę
i umiejętności

sportowe

Biofeedback

o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierające rozwój ucznia


 3 GALERIA

2009/2010

2010/2011

2011/2012

 3

WCZEŚNIEJSZE PROJEKTY

Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

COMENIUS - uczenie się przez całe życie

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Radosna Szkoła

Każdy Może Jeśli Chce

Równy Start
w Przyszłość ...


art_ryb


 

„Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

zakup

Salę rewalidacyjna stworzono z myślą o umieszczeniu pozyskanego sprzętu
w jednym miejscu - zajęć

salka
salka rew

Wyposażono Pracownię Gliny

sal

prac

Urządzono Gabinet Przyrody

prac

i Gabinet Logopedyczny

gab logo


Ministerstwo Edukacji realizuje projekt, którego priorytetowym celem jest zwiększenie dostępu do edukacji poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany z EFS, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Całkowita wartość projektu 500 mln zł. Środki dydaktyczne do kształcenia zintegrowanego i specjalnego dla 600 placówek. Szkoła aplikowała do projektu za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Rybniku.

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

PISZĄ O NASartma


tr


b


art01


nowiny


konf_bio_art


 


uekap
Projekt „Mogę ja, możesz ty – możemy MY” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Design by Szablony.Maniak.Pl.