Mogę ja, mozesz ty - MOZEMY MY

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 9.1.2

  O PROJEKCIE

aktualności

cele

regulamin

dokumenty
do pobrania

filmy o projekcie

zapytania ofertowe

kontakt

 1 ZAJĘCIA

dydaktyczno-wyrównawcze

rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia

rozwijające wiedzę
i umiejętności

sportowe

Biofeedback

o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierające rozwój ucznia


 3 GALERIA

2009/2010

2010/2011

2011/2012

 3

WCZEŚNIEJSZE PROJEKTY

Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

COMENIUS - uczenie się przez całe życie

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Radosna Szkoła

Każdy Może Jeśli Chce


art_ryb


 


KAŻDY MOŻE JEŚLI CHCE
W październiku 2008 roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku przystąpiła do realizacji  zadań  programu "Każdy może jeśli chce" na który otrzymała fundusze  w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Program realizowany był wspólnie ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku. Beneficjentami programu byli uczniowie klas I-III, klas integracyjnych obu szkół, a także przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli rejonowych tych dwóch placówek. W ramach realizowanego projektu podejmowano wiele różnorakich form działań:
- zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania, uzdolnienia - zajęcia nastawione na rozwój zainteresowań i indywidualnych zdolności dzieci. Ciekawa tematyka zajęć, stosowanie bogatej gamy pomocy dydaktycznych wpłynęła na wysoką efektywność podejmowanych działań.
- zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, w tym o charakterze artystycznym
i kulturowym - organizowanie takich zajęć jak: zajęcia z rzeźbiarstwa i ceramiki, zajęcia zespołów teatralnych, rozwinęło zamiłowania i uzdolnienia uczniów również niepełnosprawnych. Były swoistą formą art. terapii - tak ważnej w procesie dydaktycznym ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- zajęcia sportowe - organizowanie tych zajęć przyczyniło się do korekcji wad postawy, umożliwiło w ciekawy sposób spędzenie czasu wolnego dziecka - rekreacja.
- zajęcia o charakterze psychologiczno - pedagogicznym wspierających rozwój ucznia Zajęcia oparte były przede wszystkim na metodach aktywnych, pobudzających wyobraźnię dziecka,  jak  również na grach i zabawach, zajęciach praktycznych, rozmowach, relaksacji, arteterapii, psychodramie itp. Uczestnicy lepiej się poznali, zintegrowali, łatwiej nawiązywali  kontakty z innymi, poznali zasady prawidłowej komunikacji, nauczyli się przestrzegania zasad obowiązujących w grupie społecznej. Dowiedzieli się najważniejszych rzeczy dotyczących ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, co pozwali im na lepsze zrozumienie siebie samego i innych ludzi. Uzyskali wiedzę na temat tego, co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka, co jest ważne w ich życiu, podnieśli swoją samoocenę i wiarę we własne możliwości.  Nazywają własne emocje i wiedzą w jaki sposób mogą sobie z nimi radzić. Znaczną część programu poświęcona była na zajęcia związane z problemem agresji we współczesnym świecie , czym się ona przejawia i w jaki sposób możemy sobie radzić z agresją własną i agresją innych oraz  jak w nieagresywny  sposób rozwiązywać konflikty, jak ważna w życiu człowieka jest spokojna, rzeczowa rozmowa. Ważnym elementem zajęć było uświadomienie uczniom jak istotnym elementem codziennego życia jest sztuka relaksacji, w różnych jej formach, pozwalająca odreagować stresy bez użycia agresji.
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.
- zajęcia wyrównawcze w nauczaniu zintegrowanym.


kazdy

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

PISZĄ O NASartma


tr


b


art01


nowiny


konf_bio_artkapue
Projekt „Mogę ja, możesz ty – możemy MY” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Design by Szablony.Maniak.Pl.