Logo szkoly

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29, tel/fax 32 4222587
e-mail: jedryb@poczta.onet.pl

GODŁO

biuletyn informacji publicznej
O szkole
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciele
Stołówka
Gazetka szkolna
REDAKCJA

 

GAZETKA SZKOLNA „JEDYNECZKA”
ROK SZKOLNY 2012/2013

W roku szkolnym 2012/13 gazetkę wydaje samorząd uczniowski i kółko komputerowe pod opieką pań: Agnieszki Bujoczek i Marioli Reclik

 


 

GAZETKA SZKOLNA „JEDYNECZKA”
wydawana przez uczniów
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
 im. Janusza Korczaka w Rybniku
PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2011/2012


I. Wstęp
Redagowanie gazetki szkolnej jest wszechstronną formą aktywizowania twórczości dzieci oraz cennym narzędziem wychowawczym. Umożliwia ekspresję – wyrażanie własnych myśli i przeżyć, wyzwala emocje. Uczy współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów oraz planowania, organizowania działań, umożliwia sukces indywidualny oraz zespołowy.
Planuje się wydawanie gazetki szkolnej „JEDYNECZKA” jako dwumiesięcznika. Redakcją i składem gazetki szkolnej zajmować się będą uczniowie szkoły.
II. Czynności do wykonania
- powołać zespół redakcyjny;
- wyodrębnić z zespołu redakcyjnego osoby odpowiedzialne za poszczególne zagadnienia i rubryki tematyczne;
- przygotować projekt strony tytułowej i szaty graficznej;
- ustalić terminy spotkania zespołu redakcyjnego na terenie szkoły;
- uzyskać pomoc ze strony grona pedagogicznego w redagowaniu artykułów przez uczniów;
- korzystać z innych dostępnych źródeł informacji z uwzględnieniem i zachowaniem praw autorskich;
- umieszczać już zredagowane artykuły w gazetce za pomocą składu komputerowego;
- wydruk pełnego nakładu gazetki szkolnej w ilości ustalonej przez zespół redakcyjny;
- kolportaż gazetki przy współpracy Spółdzielni Uczniowskiej „Maciuś” oraz Samorządu Uczniowskiego;
- udział w konkursach przeglądów gazetek szkolnych;

III. Zespół redakcyjny
mgr Elżbieta Dworowy – opiekun zespołu redakcyjnego;
mgr Agata Leonarska – opiekun zespołu redakcyjnego;
mgr Joanna Wieczorek – opiekun zespołu redakcyjnego;
oraz
Milena Grabowska – kl. 5a
Alicja Oleś – kl. 5a
Monika Reclik – kl. 5a
Agnieszka Sapota – kl. 5a
Sandra Grolik – kl. 4a
Pola Karczmarek – kl. 4a
Maja Kopel – kl. 4a
Nikola Rakoczy – kl. 4a
Ania Szymura – kl. 4a
Zespół redakcyjny może być uzupełniony w każdym momencie roku szkolnego o nowych, chętnych uczniów.


IV. Cele do osiągnięcia
- doskonalenie umiejętności wypowiadania własnych sądów przez uczniów;
- doskonalenie wśród uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
- rozwijanie zainteresowań uczniowskich;
- rozbudzanie zainteresowań życiem szkolnym;
- doskonalenie umiejętności pracy z komputerem
- zaznajomienie z warsztatem pracy dziennikarza prasowego;
- zapoznanie z formami pracy dziennikarskiej;
- kształcenie umiejętności pisania różnych form prasowych;
- zachęcanie do samodzielnych zadań mających na celu doskonalenie warsztatu dziennikarskiego;
- rozpowszechnianie twórczości własnej uczniów;
- umiejętność relacjonowania przez uczniów wydarzeń szkolnych, imprez, konkursów, wycieczek itp.;
- propagowanie wiedzy z różnych dziedzin nauki;
- promocja i edukacja w zakresie bezpieczeństwa;


 V. Postanowienia końcowe
Powyższy plan zostaje przedstawiony celem zatwierdzenia.


Redakcja szkolnej gazetki w roku 2010/2011

Jedyneczka

 

mgr Sonia Budziarska

mgr Joanna Wieczorek

mgr Agata Leonarska

Pani Agata Smołka


Redakcja szkolnej gazetki w roku 2009/2010

Jedyneczka

 

mgr Mariola Reclik

mgr Aleksandra Wojtas-Plisz

mgr Elżbieta Dworowy

 


Redakcja szkolnej gazetki w roku 2008/2009

Jedyneczka

 

mgr Mariola Reclik

mgr Aleksandra Wojtas-Plisz

mgr Elżbieta Dworowy

Z życia szkoły
Comenius
Projekty
Gazetka szkolna
Sklepik szkolny
Galeria
 
lekcja nieograniczonych mozliwosci
 
MOGĘ JA, MOŻESZ TY – MOŻEMY MY
 
SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW
Równy Start w Przyszło?ć
KAPITAŁ LUDZKI
PORTAL MIASTA RYBNIK
Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku