Logo szkoly

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29, tel/fax 32 4222587
e-mail: jedryb@poczta.onet.pl

GODŁO

biuletyn informacji publicznej
O szkole
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciele
Stołówka
Nauczyciele
KONSULTACJE


KONSULTACJE DLA RODZICÓW W  ROKU SZKOLNYM 2016/2017    
POKÓJ NAUCZYCIELSKI:

08.09.2016 – czwartek
18.10 2016 – wtorek
14.11.2016 – poniedziałek
01.12.2016 – czwartek
04.01.2017 – środa
13.02.2017 – poniedziałek
15.03.2017 – środa
20.04.2017 – czwartek
11.05.2017 – czwartek
05.06.2017 – poniedziałek

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.  


W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.  

 

--------------------------------

 

Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2016/2017

08.09.2016 (czwartek)

zebrania rodziców, zebrania trójek klasowych.

01.12.2016 (czwartek)

zebrania rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i oceną naganną z zachowania.

20.12.2016 (wtorek)

Zebrania rodziców, propozycje ocen, omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach w I półroczu.

11. 05.2017 (czwartek)

zebrania rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i oceną naganną z zachowania.

05.06.2017 (poniedziałek)

zebrania rodziców - propozycje ocen końcoworocznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z zycia szkoly
Comenius
Projekty
Gazetka szkolna
Sklepik szkolny
Galeria
 
MOGĘ JA, MOŻESZ TY – MOŻEMY MY
 
SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW
Równy Start w Przyszło?ć
KAPITAŁ LUDZKI
http://www.rybnik.eu
Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku