Logo szkoly

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29, tel/fax 32 4222587
e-mail: jedryb@poczta.onet.pl

GODŁO

biuletyn informacji publicznej
O szkole
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciele
Stołówka
Nauczyciele
KONSULTACJE I ZEBRANIA RODZICÓW 2017/2018


HARMONOGRAM  ZEBRAŃ RODZICÓW W 2017/2018

1.  12.09.2017 - wtorek- zebrania rodziców (zebrania trójek klasowych po zebraniach w klasach, uzupełniające wybory ) .

2.  12.12.2017 -czwartek-  zebrania rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za I półrocze.

3.  03.01.2018 - środa- zebrania rodziców, propozycje ocen, omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach w I półroczu.

4. 10.05.2018  - czwartek- zebrania rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za II półrocze.

5.  04.06.2018 - poniedziałek- zebrania rodziców - propozycje ocen końcoworocznych.

KONSULTACJE NAUCZYCIELI W  ROKU 2017/2018
POKÓJ NAUCZYCIELSKI:

12.09.2017 – wtorek

16.10 2017 – poniedziałek

21.11.2017 – wtorek

13.12.2017 – wtorek

03.01.2018 – środa

22.02.2018 – czwartek

12.03.2018 – poniedziałek

25.04.2018 – środa

10.05.2018 – czwartek

04.06.2018 – poniedziałek

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.  


W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

 

 

 

 

Z zycia szkoly
Comenius
Projekty
Gazetka szkolna
Sklepik szkolny
Galeria
 
MOGĘ JA, MOŻESZ TY – MOŻEMY MY
 
SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW
Równy Start w Przyszło?ć
KAPITAŁ LUDZKI
http://www.rybnik.eu
Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku