Logo szkoly

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29, tel/fax 32 4222587
e-mail: jedryb@poczta.onet.pl

GODŁO

biuletyn informacji publicznej
O szkole
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciele
Stołówka
Nauczyciele
KONSULTACJE I ZEBRANIA RODZICÓW 2018/2019


HARMONOGRAM  ZEBRAŃ RODZICÓW W 2018/2019

  1. 11.09.2018 – wtorek – konferencja Rady Pedagogicznej, zebrania rodziców (wybory uzupełniające do Rad Oddziałowych, po zebraniach klasowych zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych z dyrektorem)
  2. 29.11.2018 – czwartek - konferencja zagrożeniowa za I półrocze, zebrania uczniów zagrożonych
  3. 18.12.2018 – wtorek – propozycje ocen, zebrania rodziców
  4. 01.04.2019 – poniedziałek – konferencja szkoleniowa (zebrania z rodzicami uczniów klas ósmych)
  5. 8.05.2019 – środa - konferencja zagrożeniowa, zebrania uczniów zagrożonych
  6. 23.05.2019 – czwartek - propozycje ocen, zebrania rodziców

Istnieje możliwość zwoływania zebrań rodziców dodatkowo, przez wychowawców klas w zależności od potrzeb, podyktowanych sprawami wychowawczymi, dydaktycznymi lub organizacyjnymi !!!

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI W  ROKU 2018/2019
POKÓJ NAUCZYCIELSKI:

11.09.2018r. – wtorek

04.10.2018r. – czwartek

29.11.2018r. – czwartek

18.12.2018r. – wtorek

9.01.2019r. – środa

07.03.2019r. – czwartek

01.04.2019r. – poniedziałek

8.05.2019r. – środa

23.05.2019r. – czwartek

 

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.  


W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

 

 

 

 

Z zycia szkoly
Comenius
Projekty
Gazetka szkolna
Sklepik szkolny
Galeria
 
MOGĘ JA, MOŻESZ TY – MOŻEMY MY
 
SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW
Równy Start w Przyszło?ć
KAPITAŁ LUDZKI
http://www.rybnik.eu
Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku