Logo szkoly

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29, tel/fax 32 4222587
e-mail: jedryb@poczta.onet.pl

GODŁO

biuletyn informacji publicznej
O szkole
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciele
Stołówka
O szkole
DOKUMENTY
Podręczniki
Programy Naczania 2017/2018
Dokumenty
STATUT ANEKS nr 4 Aneks nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - WARTOŚCI DLA ZNAKÓW "+" i "-"
STATUT ANEKS nr 3 Aneks nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku - WAGI OCEN
STATUT ANEKS nr 2
STATUT ANEKS nr 2
 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP1 Rybnik
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Dokumenty
Dokumenty SP1 Rybnik

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku

Dokumenty SP1 Rybnik Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Dokumenty
Dokumenty
Procedura wyróżnienia dyplomem „Najlepszy z najlepszych” uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku.
REGULAMIN
REGULAMIN
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
Regulamin przyznawania „Korczakowskiego Medalu Uśmiechu”

 
REGULAMIN
ANEKS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Aneks do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

LOSY ABSOLWENTÓW

ABSOLWENCI
Absolwenci
ABSOLWENCI

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

RAPORT

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA

 

 

 

 


 

Z życia szkoły
Comenius
Projekty
Gazetka szkolna
Sklepik szkolny
Galeria
 
MOGĘ JA, MOŻESZ TY – MOŻEMY MY
 
SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW
KAPITAŁ LUDZKI
MIASTO RYBNIK
Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku